POWERED BY

Πολιτική απορρήτου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «5on5 NIVEA MEN»

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο την ενημέρωση των χρηστών αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και για τα συναφή δικαιώματά τους, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό που διενεργεί η εταιρεία «PARALOT MEDIA & MARKETING LIMITED», που εδρεύει στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 357, Τ.Κ. 152 31, με Α.Φ.Μ. 997279588, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής «η Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία «Beiersdorf Hellas ΑΕ», που εδρεύει στον Γέρακα, Αγίου Νεκταρίου 2, με Α.Φ.Μ. 098004327, με τίτλο «5on5 NIVEA MEN» (στο εξής «ο Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της ιστοσελίδας https://5on5.gr, την οποία διαχειρίζεται η Διοργανώτρια (στο εξής «ο Ιστότοπος») από την 20η Νοεμβρίου 2022 ώρα 12:00 έως και την 18η Δεκεμβρίου 2022 ώρα 16:00, σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού, όπως αυτοί θα είναι δημοσιευμένοι στον Ιστότοπο.

Α. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, μέσω αυτοματοποιημένων ή/και μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια, είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της Beiersdorf Hellas ΑΕ. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων και των νικητών υπό την ιδιότητά τους αυτή θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, της προβολής και της διαφημιστικής του εκμετάλλευσης, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Επισημαίνεται ότι το facebook θα διαβιβάσει στη Διοργανώτρια τα παρακάτω αναφερόμενα προσωπικά στοιχεία που διατηρεί για όσους συμμετέχοντες επιλέξουν να εγγραφούν στο Διαγωνισμό μέσω του λογαριασμού τους στο facebook, τα οποία η Διοργανώτρια θα διατηρήσει και θα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για τους σκοπούς, που αναφέρονται παραπάνω στο παρόν άρθρο, οι δε συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή συναίνεσή τους τόσο για τη διαβίβαση των εν λόγω προσωπικών στοιχείων από το facebook στη Διοργανώτρια όσο και για τη διατήρηση και χρήση τους από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να συλλέξει, αποθηκεύσει και επεξεργασθεί τα εξής δεδομένα των συμμετεχόντων:
– Ονοματεπώνυμο,
– Στοιχεία επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, κινητό και σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),
– Στοιχεία λογαριασμού στο facebook (facebook name, facebook gender, facebook email, facebook ID).

Β. Πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων έχουν μόνο νομίμως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή εξωτερικοί συνεργάτες της Διοργανώτριας, που ενεργούν για λογαριασμό της, παρέχοντάς υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των συμμετεχόντων ή/και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Διοργανώτριας την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού ή/και διαχειρίζονται την Ιστοσελίδα για τις ανάγκες επικοινωνίας με το νικητή για την αποστολή του Δώρου. Η Διοργανώτρια θα διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί ο Διαγωνισμός, μέχρι την ολοκλήρωση της διανομής των Δώρων στους νικητές και για ένα (1) έτος ακόμη για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας, εκτός εάν η διατήρησή τους είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών αξιώσεων της Διοργανώτριας ή/και της Beiersdorf Hellas ΑΕ ή για την υπεράσπισή τους έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων των συμμετεχόντων ή τρίτων, οπότε και θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου που τα προσωπικά δεδομένα δεν θα είναι πλέον αναγκαία για το σκοπό αυτό.

Γ. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων» και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR), όπως ισχύουν.

Δ. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και εγγυάται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και ότι τα ως άνω συλλεγόμενα δεδομένα, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς, που αναφέρονται στους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού, για τους οποίους οι συμμετέχοντες δίνουν τη συγκατάθεσή τους με μόνη τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δηλώνει και εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά και νομικά, για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να συμμορφώνεται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ε. Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται από τη Διοργανώτρια:
α) δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και στις πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται η Διοργανώτρια, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
β) δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,
γ) δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή – ενωσιακή νομοθεσία για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,
δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
ε) δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν από η Διοργανώτρια τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο, που θα ορίσουν οι ίδιοι,
στ) δικαίωμα ανάκλησης, οποιαδήποτε στιγμή, της συγκατάθεσής τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια.

ΣΤ. Για οποιοδήποτε θέμα ή/και αίτημα, καθώς και για να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματά τους οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια, στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9270005 ή/και στο email: [email protected] ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας της Διοργανώτριας: «PARALOT MEDIA & MARKETING LIMITED», Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 357, Τ.Κ. 15231, τηλ210 9270005. Tέλος, κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, [email protected], 210 6475600).

Ζ. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό πριν τη λήξη του ή/και μέχρι την παράδοση του Δώρου, εφόσον έχει αναδειχθεί νικητής, αποστέλλοντας σχετικό email στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]. Αυτονόητα στην περίπτωση αυτή ο συμμετέχων χάνει τα δικαιώματα του, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και διακόπτεται η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τη Διοργανώτρια, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας, που τυχόν έχει λάβει χώρα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής του.

X
Σύνδεση
Επαναφορά κωδικού πρόσβασης

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.